Så här ser bansträckningen ut. På den långa sträckan är det är egentligen bara en backe och den tar man i början av loppet och på den korta sträckan åker man på sjön hela tiden. Mindre förändringar kan göras beroende på snöförhållandena.